Sadnja oraha pdf

2019-09-22 07:43

Jun 23, 2016  Takoe, i gajenje oraha je isplativo, jer osim primjene u prehrambenoj industriji, ima jo jednu prednost ljuska ovog ploda koristi se kao drvna masa. Na veoma je dobroj cijeni kako u BiH, tako i u inostranstvu.Nov 09, 2009  Gnojidba oraha je vrlo vana agrotehnika mjera, razliiti organi oraha troe razliite koliine hranjivih tvari, lie troi kalij i magnezij, a plodovi fosfor i duik. Gnojidba pomae u otpornosti prem mrazevima, , bolestima i tetnicima, pomae u ostvarenju bolje kvalitete ploda i sadnja oraha pdf

Aug 19, 2015  Naao sam stablo oraha koje daje vrlo krupne plodove sa mekom ljuskom sa punim i ukusnim jezgrom. elim da ga razmnoim iz izdanaka, grana mladara, jer sam uo da je to najbolji nain da se dobije novo stablo istih osobina.

UZGOJ ORAHA OSOBINE ORAHA. Rodnost i visina prinosa oraha zavisi od vise cinilaca, medju kojima posebnu vaznost imaju vreme cvetanja i opodjavanje. Kod podizanja nasada oraha radi proizvodnje plodova, sadnice oraha moraju imati razgranat korijenov sustav, a to se postie odsjecanjem vrha sjemena koje je proklijalo prije sadnje (skraivanjem glavne ile kod podloga pred kalemljenje). sadnja oraha pdf UZGOJ ORAHA 1. Morfoloke i fizioloke osobine vrste Orah je listopadni drvo, visine do 30 m, prenika stabla do 2 m. Kronja je retka velika sa dosta jakim glavnim granama.

Nov 15, 2011  Jesen je najbolje vrijeme za sadnju mladih voaka i drugih stabala. U prilogu pogledajte kako to uiniti na ispravan nain. sadnja oraha pdf Bez sumnje, drvo oraha je veoma cenjeno i danas, mahom zbog svog jestivog ploda. Orah potie iz Male Azije a ivotni vek mu je sto godina. Orah potie iz Male Azije a ivotni vek mu je sto godina. Apr 13, 2009  Mnogi mladi nasadi oraha, na alost, propali su ve u godini sadnje zbog nebrige njihovih gospodara. Najvea pogreka veine voara je njihovo shvaanje da su, nakon to su posdadili vonjak mirni za dugo vremena Vonjak strada zbog korova, divljai, glodavaca, bolesti, tetnika, tue i ostalih vremenskih nepogoda. We would like to show you a description here but the site wont allow us. Sadnja Rastojanje izmeu sadnica pri sadnji zavisi od plodnosti zemljita, predviene agrotehnike mere (navodnjavanje, bujnosti sorte). Na plodnim zemljitima preporuuje se sadnja u temenu ravnostranog trougla od 11m pri emu je razmak izmeu redova 9, 5m.

Rating: 4.53 / Views: 858